Úvod

Moderní onkologická léčba je ambulantní. Proto jsou naše pracoviště vybudována tak, aby byla velmi dobře přístupná pro pacienta. Pak je velkou výhodu možnost léčby v denním stacionáři - takže pacient může být je po celou dobu doma a dojíždění mu zabere minimum času. Na odděleních onkologie provádíme konziliární vyšetření, stanovení taktiky léčby zhoubných nádorů, preventivní vyšetření, dlouhodobé sledování pacientů po ukončené onkologické léčbě. Zajišťujeme cytostatickou, hormonální, biologickou a podpůrnou léčbu. Radioterapii zajišťují spádová radioterapeutická pracoviště. Součástí medicínského oboru je i sledování a zavádění nových postupů a trendů. Proto se náš tým účastní klinických studií domácích i mezinárodních, účastní se na konferencích, provádí přednáškovou a seminární činnost. Samozřejmostí je multioborová spolupráce v rámci nemocnice.

  

 


Vyberte si ordinaci ve Vašem okolí.

 

  NEW

Firma Avicennus provozující Onkologická zařízení NB, KH, MK byla zařazena do mezinárodního klinického výzkumu nových léků.

Tým klinického výzkumu vede Doc. MUDr. Jan Novotný PhD.